OD DENARA DO ZŁOTEGO

Szanowni Czytelnicy! Uprzejmie informujemy, że Dział Dziecięcy Filii posiada nowy numer telefonu: 507 770 859

OD DENARA DO ZŁOTEGO
Monday, 06-05-2024, 11:36

W bieżącym roku obchodzimy 100. rocznicę polskiej waluty.

II Rzeczpospolita -24 kwietnia 1924 Bank Polski podjął emisję nowej waluty – złotego. Do obiegu wprowadzony został 29 kwietnia 1924 roku. To dzięki  reformie pieniężnej przeprowadzonej przez ministra finansów    Władysława Grabskiego złoty  zastąpił zdewaluowaną markę polską, walutę Królestwa Polskiego (regencyjnego). Nowa waluta została oparta na parytecie złota...

Z tej też okazji w holu biblioteki w Rynku przygotowano ekspozycję przedstawiającą historię pieniądza będącego w obiegu na ziemiach Polski od X wieku. Wystawa będzie dostępna w maju i czerwcu. Serdecznie zapraszamy.