Focusing. Mądrość ciała/ Ann Weiser Cornell

Szanowni Czytelnicy! Uprzejmie informujemy, że Dział Dziecięcy Filii posiada nowy numer telefonu: 507 770 859

Focusing. Mądrość ciała/ Ann Weiser Cornell
Thursday, 07-05-2020, 11:42

Focusing jest naturalną umiejętnością, którą odkryto, przyglądając się temu, co robią ludzie, kiedy doświadczają korzystnej zmiany. Jest to skupienie na własnym ciele i uświadamianie sobie tego, co czujemy w danej chwili. Wielu ludzi nie ma kontaktu ze swoimi uczuciami i pragnieniami. Focusing sprowadza ludzi ponownie do ciała i do kontaktu z tym, co jest dla nich prawdziwe: uczuć, chęci i potrzeb.

Korzyści focusingu:

Większa świadomość własnych uczuć, chęci i potrzeb.
Większa zdolność dawania sobie miłości, docenienia i szacunku.
Akceptacja dla siebie, swoich opinii i swojej perspektywy.
Umiejętność radzenia sobie z wewnętrznym krytykiem.
Wewnętrzna siła do radzenia sobie ze wzlotami i upadkami w swoim życiu.

Gatunek: