Narodowe Czytanie Antologii Niepodległości w Ostroszowicach

 

Narodowe Czytanie Antologii Niepodległości w Ostroszowicach
Friday, 23-03-2018, 13:01

 
Każdy naród żyje dziełami swojej kultury. My, Polacy, na przykład, żyjemy tym wszystkim,czego początek odnajdujemy w pieśni Bogurodzica – najstarszej zapisanej polskiej poezji, jak też starodawnej melodii z nią związanej. (…)
Pieśń Bogurodzica stała się hymnem narodowym, który jeszcze pod Grunwaldem prowadził zastępy polskie i litewskie do walki z Krzyżakami.
                                                                                                                                                                                                          / Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość/
                                                                            BOGURODZICA
 23 marca w Bibliotece w Ostroszowicach uczniowie klasy czwartej Szkoły Podstawowej w Ostroszowicach uczestniczyli
w pasjonującej lekcji historii.
Nauczyciel Janusz Głód zaciekawił uczniów opowiadaniami o dziejach tego wspaniałego hymnu,jego znaczeniu dla rycerstwa, wojów raz oraz wytłumaczył symbolikę archaicznego tekstu.
Porównanie tekstu ,,Bogurodzicy"do pisanej ikony bardzo przybliżyło dzieciom trudny w odbiorze utwór, a wysłuchanie tej najstarszej utrwalonej polskiej pieśni religijnej
w formie audiobooka pozwoliło uczniom wyobrazić sobie minione wieki.
Krótka  scenka dramatyczna oparta na motywach dzieła ,,Krzyżacy" Henryka Sienkiewicza zaczynająca się od słów:
,,Mieczów ci u nas dostatek, ale i te przyjmuję jako wróżbę zwycięstwa, którą mi sam Bóg przez wasze ręce zsyła. A pole bitwy On także wyznaczy. Do którego sprawiedliwości ninie się odwołuję, skargę na moją krzywdę i waszą nieprawość a pychę zanosząc – amen"
wprowadziła radosny nastrój,a przy okazji okazało się,że uczniowie znakomicie znają ten tekst.

 Historyk z pasją pan Janusz Głód znakomicie przygtowował swój wykład o ,,Bogurodzicy".
Ogromne wrażenie wywarła również kolekcja przedmiotów pochodzących z Dzierżoniowa, a znajdująca się w  Muzeum Miejskim.
Wrzeciono, dzbanek, kijanka oraz naczynia użytkowe podkreśliły jak wielka jest wartość poznawania historii wieloma zmysłami.
Nasze cykliczne spotkania w bibliotece  Narodowe Czytanie tekstów z Antologii Niepodległości wpisuje się w realizację lokalnego projektu
100 Lat Niepodległości Święto Radości.
              Naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości, staje się wkrótce narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przyszłości.
                                                                                              / Kardynał Stefan Wyszyński/
 
 Wielkie podziękowania kierujemy do osób wspomagających nasze spotkania.

Dziękujemy:
Pani Urszuli Łastowskiej z Pracowni Kostiumów i Dekoracji w Bielawie za wypożczenie rycerskiego stroju.
Panu Sławkowi Oleksakowi za pomoc merytoryczną.
Pani Ewelnie Kalecie za namalowanie ilustracji historycznej.
 
Maria Kirkiewicz