Nowości Czytelnia

Szanowni Czytelnicy! Uprzejmie informujemy, że Dział Dziecięcy Filii posiada nowy numer telefonu: 507 770 859

Nowości Czytelnia

Moda w Biblii odzież, obuwiie, nakrycia głowy, fryzury oraz kosmetyki i ozdoby

Thursday, 25-06-2015, 09:43
Barbara Szczepanowicz od lat omawia różne elementy biblijnych realiów. Tym razem zajęła się ubiorem i dodatkami do niego. Rozmyślaniom nad tekstem Pisma Świętego pomaga wyobrażenie sobie występujących w nim osób. Można niejako samemu brać udział w tym, o czym się czyta, stanąć obok ówczesnych ludzi, patrzeć na nich i słuchać ich słów. Jest to...
Gatunek:

Taniec mocarstw. Walka o dominację w Europie od XV do XXI wieku

Thursday, 25-06-2015, 09:39
Na przestrzeni wieków ludzkość była świadkiem powstania i upadku wielu ogromnych tworów politycznych. Rozległe imperia, królestwa i republiki wydają się normą. Tymczasem Europa – nawet u szczytu swojej potęgi – pozostawała chaotyczna i podzielona, często na maleńkie kawałki, zaś każda dotychczasowa próba zjednoczenia kontynentu kończyła się...
Gatunek:

Motywowanie w organizacjach publicznych

Thursday, 25-06-2015, 09:35
Książka składa się z pięciu rozdziałów. Obejmują one nie tylko kwestie dotyczące motywowania, które rozpatruję na kanwie ogólnych warunków funkcjonowania współczesnych organizacji. Trudno bowiem byłoby przedstawiać zagadnienia z obszaru motywowania bez ukazania różnorodnych uwarunkowańrzutujących na to, co ma miejsce w organizacji, także...
Gatunek:

Dwie części Prus

Thursday, 25-06-2015, 09:31
 Książka traktuje o dziejach Prus, które w wyniku wojny trzynastoletniej (1454-1466) między zakonem krzyżackim a Polską, na mocy traktatu pokojowego zawartego w Toruniu (1466) podzielono na dwie części. Pomorze Gdańskie, odtąd nazywane Prusami Królewskimi lub Prusami Polskimi, wraz z Warmią przypadło Polsce, natomiast pozostałe ziemie pruskie...
Gatunek:

Na straconych posterunkach Armia Krajowa na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej 1939-1945

Friday, 29-05-2015, 10:53
Na straconych posterunkach Armia Krajowa na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej 1939-1945
Gatunek:

Związek Strzelecki 1910-1939

Monday, 18-05-2015, 09:30
Monografia ukazuje kolejne etapy działalności Związku – organizacji masowej, koedukacyjnej, koncentrującej uwagę na wychowaniu obywatelskim i przygotowaniu młodzieży do obrony kraju. Omówiono początki funkcjonowania Związku do wybuchu I wojny światowej oraz jego dalsze działania. Związek reaktywowano w 1919 r. Po przewrocie majowym w 1926 r....

Pages