Nowości Czytelnia

Szanowni Czytelnicy! Uprzejmie informujemy, że w lipcu i sierpniu biblioteka będzie czynna w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, piątek - 8:30-16:30, czwartek - 8:00-12:00. Zapraszamy!

Nowości Czytelnia

Rozwój działalności maklerskiej w Polsce

Thursday, 23-07-2015, 09:13
Działalnością maklerską nazywamy ściśle określone usługi pośrednictwa na rynku kapitałowym świadczone przez firmy inwestycyjne na rzecz inwestorów i emitentów. Związane są one przede wszystkim z pośrednictwem w zakresie zawierania transakcji giełdowych oraz wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu. W Polsce powyższe usługi świadczone są...
Gatunek:

Izba Lordów w parlamentaryzmie brytyjskim

Thursday, 23-07-2015, 09:10
Wstęp Rozdział I. Geneza Izby Lordów i jej ewolucja ustrojowa do końca XIX wieku 1. Witany, rady i kurie, czyli historyczne pierwowzory Izby Lordów 2. Kształtowanie się angielskiego parlamentu i jego wewnętrzny podział na dwie izby 3. Średniowieczni lordowie w średniowiecznych parlamentach 4. Parlament w cieniu króla - Izba Lordów w okresie...
Gatunek:

Dezynfekcja chemiczna zabytków na podłożu papierowym - skuteczność i zagrożenia

Thursday, 23-07-2015, 09:07
Prezentowana rozprawa habilitacyjna pt.: Dezynfekcja chemiczna zabytków na podłożu z papieru – skuteczność i zagrożenia jest pracą interdyscyplinarną, łączącą elementy z dziedziny mikrobiologii, chemii, technologii papieru oraz konserwacji zabytków na podłożu papierowym. Ma na celu modyfikację dotychczasowego podejścia do...
Gatunek:

Kuratela sądowa w kształtowaniu warunków bezpieczeństwa dzieci i mlodzieży

Thursday, 23-07-2015, 09:05
Autor w swoich badaniach podjął niezwykle ważną dla współczesnego świata problematykę zagrożeń, poruszając zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa tak jednostkowego, jak i społecznego. Aktualność tej problematyki badawczej wiąże się z coraz większym zapotrzebowaniem na obejmowanie kuratelą sądową dzieci i młodzieży w związku z pojawieniem się różnych...
Gatunek:

Pedagogika przedszkolna oblicza i poszukiwania

Thursday, 23-07-2015, 09:01
W niniejszej monografii omówiono wiele zagadnień z zakresu pedagogiki przedszkolnej. Poruszono szeroką problematykę badawczą, dokonano analiz z zakresu prakseologii, dydaktyki, wychowania, opieki czy społecznego funkcjonowania. Odnosząc się do tematyki tomu, można podkreślić jego kompleksowy charakter. Wskazana różnorodność pozwoliła na stworzenie...
Gatunek:

Nauki o kulturze fizycznej

Thursday, 25-06-2015, 10:12
Skromny tytuł Nauki o kulturze fizycznej pełni rolę prostej fasady, skrywającej olśniewające przepychem wnętrze. Jej nowatorstwo i oryginalność stawiają ja w jednym rzędzie z najlepszymi osiągnięciami myśli zachodniej, co więcej, w opinii recenzentów, ujęcie prof. Andrzeja Pawłuckiego, Autora Nauk…, znacznie wyprzedza wszystko, co dotąd na ten...
Gatunek:

Wiosna w kuchni Pięciu Przemian

Thursday, 25-06-2015, 10:06
Oto nie lada gratka dla miłośników gotowania według kuchni Pięciu Przemian i dla tych, którzy chcieliby spróbować swoich sił w tej metodzie – pierwsza z serii czterech książek kulinarnych na każdą porę roku.Wiosna w kuchni Pięciu Przemian to zbiór ponad stu autorskich przepisów – na dania wegetariańskie, a także bezglutenowe – opatrzonych...

Technologia chemiczna. Przemysł nieorganiczny

Thursday, 25-06-2015, 10:03
Nowoczesna, kompleksowa publikacja omawiająca zasady organizacji i prowadzenia procesów technologicznych w przemyśle chemicznym i innych dziedzinach produkcji. Wstępne rozdziały obejmują wybrane wiadomości z zakresu statyki i kinetyki chemicznej, termochemii i elektrochemii przeznaczone dla osób rozpoczynających edukację z dziedziny produkcji...
Gatunek:

Choroby włosów i skóry owłosionej

Thursday, 25-06-2015, 09:56
„Choroby włosów i skóry owłosionej” pod red. Ligii Brzezińskiej-Wcisło to pozycja kompleksowo omawiająca choroby skóry głowy oraz włosów. W związku z postępem cywilizacji narasta problem wypadania włosów, a następnie łysienia, zarówno w aspekcie częstości występowania, jak i ciągłych problemów terapeutycznych. Nagła utrata włosów u człowieka...
Gatunek:

Jednostki specjalne Policji i Straży Granicznej w ochronie wschodniej granicy Polski

Thursday, 25-06-2015, 09:46
Autor podjął aktualną i ważną problematykę dotyczącą ochrony wschodniej granicy RP. (...) praca jest (...) oparta na licznych materiałach źródłowych oraz przeprowadzonych badaniach eksperckich. (..).
Gatunek:

Pages